مجموعه سالن های کنفرانس و همایش هتل آراز(در آینده)


سالن های کنفرانس و همایش هتل آراز با توجه به ویژگی ها و برخورداری از امکانات منحصر بفرد و همچنین استفاده از منابع انسانی متخصص و مجرب و با استقرار سیستم های مبتنی بر مدیریت کیفیت و استاندارد سازی درصدد برگزاری رخدادهای مختلف براساس مدیریـت رویدادها و رخدادها است.

تصاویر منتخب سالن های کنفرانس