بر فراز هلی پد هتل آراز در ارتفاع ۱۲۵ متری
شهریور سال 97
ساخت هتل پنج ستاره آراز بالاتر از ابرها
دی سال 96
ساخت هتل پنج ستاره آراز بالاتر از ابرها
دی سال 96
تصویر 360 درجه از آنچه میهمانان در ارتفاع 80 متری می بینند.
تصویر 360 درجه از ارتفاع 110 متری به زودی اضافه می گردد.
دی سال 96